Weerribben Wieden

HET GEBIEDSVERHAAL

Het verhaal van de vervening, de overlevingsstrijd van mensen, en de bijzondere natuur die o.i.v. mensenhanden is ontstaan

  • alles heeft met turf te maken; weren, ribben, wieden / turfstekers, rietsnijders, puntenbouwers / punters, hoge bruggen, tjaskermolens.
  • In Giethoorn is veel hiervan zichtbaar (romantisch dorpsbeeld)
  • Nationaal Park: het verhaal van de natuur en de rust. Het grootste en mooiste laagveenmoerasgebied van Noordwest Europa, met bijzondere flora en fauna
  • Hoogland, laagland, moerasland en (gedeeltelijke) inpoldering van het gebied
  • De verbondenheid met de Zuiderzee: de handel van Blokzijl, de visserij van Kuinre, de havenzaten van Vollenhove, de kruithuisjes/kanonnen langs de dijk
  • Elke plaats draagt vanuit eigen kracht bij aan het gebiedsverhaal: vestingstad Steenwijk, de stad van de adel Vollenhove (Land Veno), de verzonken stad Beulake, de stuwwallen in het noorden, de kolonie van Weldadigheid in Willemsoord etc. etc.
  • Merkbaar in volksaard: ‘een vrijstaat’, eigenzinnigheid
LEES HIER het complete gebiedsverhaal van Weerribben wieden