Eten & Drinken
Slapen
Varen
Activiteiten
Informatie
Arrangementen

Kadobon Giethoorn

Deze leuke kadobon kun je besteden bij alle deelnemende bedrijven in Giethoorn!
Zo geef je een geschenk waarmee de ontvanger kan kiezen uit een breed aanbod in ons mooie waterdorp.

De kadobon kan worden gebruikt voor alle activiteiten, producten en diensten die worden aangeboden door de deelnemende bedrijven.

Kadobon Giethoorn kan je snel en gemakkelijk kopen via de webshop van Giethoorn.com.
Je kunt een waarde van kiezen van € 5,-, € 10,- of € 25,-.
Door een combinatie van bonnen creëert u uw eigen kado-waarde.

Deze Kadobon is het perfecte cadeau voor de liefhebbers van Giethoorn!

kadobon kopen deelnemende bedrijven algemene voorwaarden

Hieronder vindt u een overzicht met alle deelnemende bedrijven in Giethoorn:

Filter op

TitelAdresOmschrijving

Algemene voorwaarden Kadobon Giethoorn

Artikel 1. Definities

Giethoorn.com treedt op als intermediair voor bedrijven in Giethoorn en omgeving

Kadobon giethoorn wordt uitgegeven door Giethoorn.com en is inwisselbaar bij alle deelnemende partners. Hierna te noemen: kadobon.

Artikel 2. Betaling en leveringstermijn

2.1 De kadobon wordt direct, zo snel mogelijk per per post aan de gebruiker ter beschikking gesteld of kan worden afgehaald op ons bedrijfsadres wanneer de betaling van het gehele bedrag aan giethoorn.com is ontvangen. Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling klantenservice.

2.2 Op grond van de specifieke aard van het betreffende goed (kadobon) is de consument verplicht tot 100% vooruitbetaling.

Artikel 3. Inwisselen

3.1 De Kadobon kan uitsluitend worden gebruikt voor aankopen van producten en diensten bij deelnemende partners.

3.2 Iedere Kadobon is voorzien van een unieke kadobonstciker. Iedere Kadobon wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de kadobon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats.

3.3 De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Kadobon en/of in de uiting waarin de kadoboncode is opgenomen. De waarde is inclusief BTW.

3.4 Kadobonnen kunnen niet worden gebruikt voor boekingen en reserveringen die gedaan zijn via Giethoorn.com bij deelenemende bedrijven.

Artikel 4. Uitsluiting herroepingsrecht

4.1 Op grond van de specifieke aard van het betreffende goed (kadobon) is het herroepingsrecht van 7 werkdagen niet van toepassing. (zie Art. 7:46 d BW)

4.2 De Kadobon of de restwaarde hiervan kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

4.3 Indien de kadobon na betaling aan Giethoorn.com niet binnen de gestelde termijn in bezit is kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Het wijzigen, het vervalsen of anderszins aantasten van de (gegevens op de) kadobon of de werking van de kadobon leidt ertoe dat de geldigheid van de kadobon komt te vervallen.

5.2 Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kadobonnen aan de gebruiker wordt ontzegd.

5.3 Het is niet toegestaan kadobonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

5.4 Giethoorn.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van de Kadobon ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Giethoorn.com. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de waarde van de kadobon.

5.5 Deze voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Kadobon Giethoorn is een initiatief van Giethoorn.com

Giethoorn.com
Nering 10
8355 DK Giethoorn
Tel: 0521 36 0099